Utan fjäll, ingen fil

Fjällfil

En av de viktigaste ingredienserna för Fjällfil är just fjällen. Det är vedertaget. Om inte korna ser fjället så blir det bara vanlig fil.

I en serie filmer träffar vi en av våra Fjällfilsbönder vars kall i livet är att alltid hitta bästa förutsättningarna för att korna ska kunna se fjällen. Syftet med kampanjen var att repositionera Fjällfil efter ett par år i dvala. Resultatet har varit överväldigande, både försäljningsmässigt och när det gäller att stärka varumärket Fjällfil.