Sovduellen

Farsta Centrum

För Farsta Centrum är våren perioden för Hälsoveckor. Det är ett återkommande tema som i år fokuserar på just sömn. Ditt välmående är tydligt kopplat till hur bra du sover och det blev ett naturligt val för Farsta Centrum att fokusera på sömnen, då det allt för sällan hamnar i blickfånget, trots att det är så viktigt.