Mini Designers

Farsta Centrum

Hur lyckas man stärka köpcentrumet Farsta Centrums (FC) visuella identitet när ett 50-tal andra varumärken ska samsas under ett och samma tak?

Vi lät FC byta visuell identitet i två veckor under julhandeln. Alla butiker i FC samlades kring en och samma tanke – att vissa Farstabarn blir utan klappar varje jul eftersom de lever i barnfattigdom. Därför bad vi barn att hjälpa de barn som annars skulle bli utan julklappar. Pappret blev en visuell bärare av Farsta Centrums identitet, samtidigt som vi gav hjälp åt behövande barn i området.

Barnen fick skapa ett gemensamt julklappspapper för alla FC:s butiker. När Farsta-borna sedan köpt sina klappar åt de behövande barnen, slogs de in i det nya julklappspappret och klapparna skickades till de barn som annars skulle bli utan. Av barnens teckningar skapades ett 20 mil långt julklappspapper (lika långt som från Farsta Centrum till Örebro), med helt unika teckningar. Och stärkte Farsta Centrums identitet under julhandeln.