Brandvarnarkonsert

Länsförsäkringar Västerbotten

Varje dag rapporteras minst en bostadsbrand i Västerbotten. Länsförsäkringar Västerbotten ser det som en av sina viktigaste uppgifter att minimera antalet skador och dödsfall i bränder. En avgörande faktor för att lyckas med detta är att se till att alla har en fungerande brandvarnare i hemmet. Problemet är att människor är helt ointresserade av brandvarnare, och en av fyra har aldrig kontrollerat att brandvarnarna i hemmet fungerar. Vår utmaning låg i att åstadkomma en attitydförändring kring brandsäkerhet i allmänhet, och att skapa engagemang och intresse kring brandvarnaren i synnerhet.

Tillsammans med kompositören Anders Lind sattes världens första konsert med brandvarnare upp på Norrlandsoperan.